Qysh Me - Kërko - Qysh me nxjerrë certifikatën e bashkësisë familjare? 
Kyçu

Qysh me nxjerrë certifikatën e bashkësisë familjare?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 22 February 2018 | 13:27

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për nxjerrjen e certifikatës së bashkësisë familjare në Republikës së Kosovës është si vijon:

01 nga 04Letërnjoftimi (fotokopje)
02 nga 04Ekstrakti i lindjes dhe kurorëzimit (fotokopje);
03 nga 04Ekstraktet e lindjes për të gjithë anëtarët e familjes së ngushtë me të cilët jeton në bashkësi familjare (fotokopje);
04 nga 04Pagesa e taksës 2 Euro

Komentet

Të Ngjajshme