Stop larjes në vaskë, përdorni dushin. Një javë në muaj bëni vetëm dush. Vaskat kërkojnë pothuajse dy herë më shumë ujë. Jo vetëm që do të reduktoni konsumin e ujit, por edhe kostot e energjisë të lidhura me ngrohjen e ujit.