Qysh me shtu kontakte në iPad?

1.Klikoni në ikonën e Contacts në menunë kryesore të iPad.

2.Klikoni butonin plus + në fillim të faqes.

3.Shënoni emrin dhe mbiemrin në dy fushat e para.

4.Shënoni numrin dhe të dhënat e tjera nëse dëshironi.

5.Klikoni opcionin Done në fillim të faqes.