Qysh me pastru paisjen touch-screen?

670px-TakeMicrofiber-Step-1

Hapi 1:
Merrni një leckë me mikrofibra, pra një leckë shumë të butë, e cila është e përshtatshme për të pastruar xhamin, si p.sh lecka që përdoret për pastrimin e xhamave të syzeve.

Hapi 2:
Fikeni paisjen, para se të filloni pastrimin.

Hapi 3:
Duke përdorur leckën, fërkojeni ekranin e paisjes duke e lëvizur në formë rrethore.