Qysh me i pagu faturat për agjensionet e ndryshme buxhetore?

Agjensionet e ndryshme buxhetore si ministritë, komunat, Administrata Tatimore e Kosoves, Trusti Pensional i Kosovës e agjensione tjera buxhetore, për të hyrat e tyre lëshojnë fatura ( FLETËPAGESA) me informata standarde, si:

 • Llogon e Republikës se Kosovës, komunës apo universitetit,
 • Emrin e agjensionit buxhetor që lëshon fletëpagesën,
 • UNIREF-in, shifra 16 shifrore tek barcodi,
 • Numrin e llogarisë së agjensionit buxhetor,
 • Shumën e pagesës,
 • Detajet e pagesës varen nga lloji i pagesës, por kryesisht kërkohen:

  – Emri dhe mbiemri,
  – Përshkrimi i pagesës, o UNIREF-i,
  – Shuma.

Referenca unike prej 16 shifrave, e njohur si UNIREF, për secilin agjension buxhetor fillon me dy apo tri karaktere unike. Këto karaktere janë të shënuara paraprakisht dhe ndërlidhen me llogarinë përkatëse për të mos e gabuar llogarinë e përfituesit.

Ju duhet vetëm të konfirmoni karakteret e para dhe të vazhdoni me plotësimin e fushës së UNIREF-it me shifrat e mbetura që i keni në fletëpagesë.

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME