Qysh me ndryshu shfletuesin e përzgjedhur në Windows?

1.Hapeni menynë Start dhe në Search kërkoni ‘Default Programs’.

windowss-1

2.Pasi të hapet dritarja, klikoni në Set your default programs.

windowss-2

3.Selektoni shfletuesin që dëshironi ta përdorni.

windowss-3

4.Klikoni Set this program as default.

windowss-4