Qysh Me Vendos Password ne Office Dokument (Word, Excel, …)?

Vendosja e passwordit ne dokumentin tuaj e mbron dokumentin nga perdoruesit e tjere qe te mos mund ta hapin apo ta modifikojne. Ketu do te tregojme hap pas hapi se si te vendosni dhe te largoni passwordin nga nje dokument ne Word, Excel, Powerpoint, etj.

Per vendosjen e passwordit se pari hapeni dokumentin.

Shkoni te File->Info->Permissions->Encrypt with password.

Shkruani passwordin tuaj ne dritaren Encrypt Document dhe klikoni OK.

Rishkruani edhe nje here passwordin per ta konfirmuar dhe klikoni  OK.

Ruajeni dokumentin.

Per ta larguar passwordin qe e keni vendosur me pare, hapeni dokumentin dhe shkruani passwordin per te pasur qasje ne ate dokument.

Shkoni te File->Info->Permissions->Encrypt with password.

Fshijeni passwordin dhe klikoni OK

 

Ruajeni dokumentin.