Qysh Me Vendos Numra te Faqeve ne Word Dokument?

Nese shkruani nje dokument ne Word me shume faqe, me siguri deshironi ti vendosni numra faqeve ne menyre qe ti keni te
renditura ne rregull. Ne vazhdim do te tregojme se si vendosen numrat e faqeve ne Word 2007 2010.

Vendosja e numrave te faqeve ne Word 2007

Hapni dokumentin e Wordit dhe shkoni te opcioni Insert, dhe zgjedhni Page Number. Prej ketu mund te zgjedhni formate te
ndryshme te shfaqjes se numrave te faqeve.

3page
Ne rastin tone kemi marr shembullin “Bold Numbers 1”

https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/5page.png

https://i0.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/6page.png

Nese Shkoni te Print Priview do te shihni se si do te duken numrat kur te shtypet dokumenti

https://i0.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/7page.png
Vendosja e numrave te faqeve ne Word 2010

Procesi ne Word 2010 eshte i njete sikur se ne versionin 2007, vetem se ketu ndryshon te Print Priview.

https://i2.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/sshot20100215203243.png
https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/sshot20100215204542.png