Qysh Me Vendos Checkbox per Selektimin e Fajllave ne Windows 7?

Selektimi i fajllave ne Windows Explorer behet duke e mbajtur te shtypur tastin “Ctrl” ose “Shift”. Ne vazhdim do te mesoni se si te vendosni checkbox per selektimin me te lehte te fajllave.

Klikoni Start dhe shkruani Folder Options ne search box dhe sthtypni Enter.
Ne dritaren Folder Options klikoni tabin View dhe shkoni te Advanced Settings vendosni tikun ne Use check boxes to select items,klikoni Apply dhe me pas Ok.
Tani do te shihni nje checkbox ne anen e majte te fajllave ne kompjuterin tuaj.
Per te selektuar te gjitha fajllat e nje folderi klikoni checkboxin Name.
Perveq fajllave, mund te selektoni edhe foldera.
Poashtu me ane te checkboxave mund te selektoni edhe ikonat ne desktop.
Per aktivizimin e checkboxave ne Windows Vista eshte procedure e njejte.