Qysh Me u Regjistru ne ShKÇAK?

Shoqata e Kontabilisteve te Çertifikuar dhe Auditoreve te Kosoves.

Nëse dëshironi të regjistroheni për të vijuar Programin Certifikues të ShKCAK ju duhet të:

  • Plotësoni formularin për regjistrim;
  • Sillni kopjen e diplomës (certifikatës) të shkollës së mesme apo fakultetit;
  • Sillni dëshminë (referencën) për përvojën  e punës për së paku një viti në kontabilitet/financa
  • Dy fotografi
  • Pagesa prej 20EUR në emër të aplikimit;

Pagesa për aplikim sikurse edhe të gjita pagesat tjera bëhen në xhirollogarinë e ShKÇAK:

Banka: BPB

Për: SCAAK

Xhrll nr: 1300 27120 00 895 55

Përshkrimi: Emri dhe Mbiemri dhe qëllimi i pagesës.

Burimi: http://www.scaak-ks.org/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3Asi-mund-te-regjistrohem-ne-shkcak&catid=103%3Afaqpyetje&Itemid=149&lang=sq

 

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME