Qysh me u qasë në e-Banking të Bankës Ekonomike?

Qasje në E-banking kanë të gjithë klientët që kanë nënshkruar kontratën për shërbimin E-banking në njërën nga Degët e Bankës Ekonomike. Për t’u qasur në platformën E-banking, duhet të hapni faqen e siguruar dhe të certifikuar nga Banka Ekonomike në internet:

https://E-banking.bekonomike.com

Për t’u kyçur në e-banking, duhet të klikoni në linkun e paracaktuar, ku do të shfaqet dritarja në vijim:

Screen Shot 2016-08-08 at 11.10.52 AM

Në rubrikën shfrytëzuesi dhe fjalëkalimi duhet të vendosni kredencialet që i keni marrë në bankë dhe pastaj të klikoni butonin “hyrja”,

Screen Shot 2016-08-08 at 11.11.42 AM

Pastaj kërkohet vendosja e kodit sekret të cilin do ta pranoni në telefonin tuaj mobil që e keni deponuar në bankë, shënoni kodin e pranuar dhe klikoni në butonin “OK” dhe pastaj hapet dritarja kryesore E-banking e cila duket si në figurën më poshtë:

Screen Shot 2016-08-08 at 11.12.47 AM

 

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME