Qysh Me Tregu Një Sekret?

Sekretet mund ti tregoni atyre qe ju i njihni një kohë të gjatë , dhe që i besoni plotësisht.

Personit që do ti tregoni një sekret , ju duhet ti besoni plotësisht.

Personit që do ti tregoni sekretin , shpjegojani se sa serioz është sekreti dhe që ti nuk dëshiron që dikush tjetër ta dijë.

Personit që i tregoni Sekretin bëjani me dije se ti i tregon atyre këtë sekret , sepse ti mund të besosh tek ata.

Pyetni ata nese ju mund të llogarisni që personit të cilit i tregoni do ta ruaj sekretin.

Nëse ata përgjigjen me po , ti mund ti tregosh sekretin atyre , dhe bëhuni i kujdesshem se sa informata do ti jepni për këtë sekret.

Bëhuni i dashur deri sa i tregoni atyre , Mos shtoni ndonjë gjë e cila nuk i takon sekretit.

Bëhuni i kujdesshëm që ti tregoni personit në një ambient privat , që të mos ju dëgjoj dikush përderisa i tregoni për sekretin tuaj.

Para se ti tregoni atyre , shikoni se si ata i ruajnë sekretet e njerzve të tjerë , Nëse ata nuk e ruajnë sekretin e dikujt tjeter , ka mundësi që nuk do ta ruajnë edhe sekretin tuaj.