Qysh Me Transferu Fajlla Ndermjet Pajisjeve Apple iOS dhe Android?

Ne platformat e mehershme per transferimin e fajllave ndermjet pajisjeve telefonike eshte perdorur teknologjia bluetooth, ndersa ne platformat e reja si iOS apo Android transferimi i fajllave behet me aplikacione qe perdorin teknologjine wireless.

Aplikacioni Bump mund te shkarkohet falas nga AppStore, gjithashtu eshte falas edhe per Android.

Transferimi i fajllave me kete aplikacion eshte shume i thjeshte.  Hapeni aplikacionin Bump ne te dy pajisjet, dhe ‘goditini’ lehte pajisjet me njera tjetren. Pas kesaj do te ju shfaqet nje mesazh qe ju pyet se a deshironi te lidheni me pajisjen perkatese, dhe pasi te lidheni mund te filloni me transferimin e fajllave.