Qysh Me Siguru Shfletuesin Firefox?

Firefox me te vertete eshte nje shfletues i shkelqyer, por ne do te paraqesim disa metoda per ta siguruar ate.

https://i2.wp.com/irwinnour.com/wp-content/uploads/2011/06/mozilla-ngadat.jpg

Content: Aktivizoniblock popup windows’ dhe ç’aktivizoni ‘Javascript’ kur nuk eshte e nevojshme.

Privacy: Aktivizoni DNT ( Do-Not-Track ). Sa i perket ‘History’ duhet aktivizuar “Always use private browsing mode”, kurse “Remember my browsing history”, “Remember download history” dhe “Remember search and form history” nuk duhet perdorur. Pranoni ‘Cookies’ nga webfaqe te ndryshme, mirepo largoni “Accept third party cookies” ngase nuk jane te nevojshme.

Tek Location bar shtypni: ‘Nothing’.

Security: Aktivizoni “Warn me when sites try to install add-ons”, “Block reported attack sites” dhe “Block reported web forgeries”. Tek passwords, ç’aktivizoni “Remember passwords for sites” dhe ‘Use a master password’.

Advanced – General – System Defaults: Ç’aktivizoni “Submit crash reports and performance data”.

Advanced – Network – Offline Storage: Aktivizoni “Override automatic cache management and limit cache to 0MB space” dhe mund te largoni “Tell me when a website asks to store data for offline storage use”. 

Advanced – Encryption: Sigurohuni qe “Use SSL 3.0 dhe Use TLS 1.0” jane te aktivizuara. Pastaj shtypni ‘Validation’ dhe aktivizoni “When an OCSP server connection fails, treat the certificate as invalid”. 

Pasi qe keni kryer keto veprime ne URL bar shkruani about:config dhe ndiqni keto hapa:

about:config > geo.enabled > klikoni dy here

about:config > browser.sessionhistory.max_entries > ndryshoni vleren ne 2

about:config > dom.storage.enabled > dy here klikoni

about:config > browser.display.use_document_fonts > ndryshoni vleren ne 0

Shtesat e rekomanduara per Firefox :

Adblock Plus, NoScript, HTTPS Everywhere, BetterPrivacy, MD5 Reborned Hasher, KeyScrambler.