Qysh Me Shumefishu Lidhjen ne Rrjet?

Sistemet e kompjuterave mund te kene me shume se nje kartele te rrjetit. P.sh. laptopi mund zakonisht ka kartele te rrjetit me kabllo si dhe Wi-Fi. Po ashtu edhe desktopi mund t’i kete dy kartela te rrjetit ethernet. Ju mund te kombinoni shume rrjete duke perdorur portet ne Windows 7, e cila do te rrite trafikun nga numri i kartelave te rrjetit qe jane te lidhura.

Hapat:

1. Lidheni njeren kartele te rrjetit me router apo cfaredo paisje tjeter qe lidhe ne mes vete paisjet ne ambientin tuaj.

2. Pastaj lidheni edhe kartelen tjeter te rrjetit me po ate paisje te njejte.

3. Ndizeni kompjuterin dhe verifikoni se kabllot e internetit jane te lidhura mire ne router dhe se dritat ne router jane te ndezura. Pasi qe windows 7 te hapet, linqet do te regullohen automatikisht.