Qysh Me Shiku nje Film ne PlayStation 3?

Ndryshe nga se si jeni mesuar qe vetem mund te luani, ne Playstation 3 ju mund te shikoni edhe  filmat me format .AVI. Juve nuk do te ju duhet asnje aplikacion me teper. Vetem e vendosni CD apo USB Flashin ne te cilin gjendet filmi dhe ju do ta shikoni pa asnje problem, e per me shume ndiqni hapat e me poshtem.

Hapat:

1. Ndizeni Ps3. Nese filmi te cilin deshironi te shikoni ju eshte ne USB vendosni flashin tuaj ne ndonje nga vendet ku mund te vendoset flashi ne Playstation 3.

2. Shkoni ne ikonen ne te cilen shkruan “Video” ne menyne kryesore te Playstation 3 dhe do te shfaqet filmi qe deshironi.

3. Zgjidheni filmin tuaj AVI te cilin do ta shikoni dhe prekeni butonin “X” pastaj prekeni “R2” dhe “L2” (kjo do te mundesoj qe filmi te filloje sa me shpejte). Nese deshironi qe te ndaloni ne ndonje pjese ju mund te klikoni edhe ne butonin pause.