Qysh me rezervu Emrin Tregtar (Trademark)?

Fletëparaqitja për rezervimin e emrit tregtar

  •  Marrëveshja për shfrytëzimin e Emrit tregtar,
  •  Leja e njoftimit ose pasaporta,
  •  Pagesa në vlerë prej 5 euro në dobi të Zyrës së Regjistrimit.

(Kjo vlen vetem per Kosove)