Qysh me regjistru Koperativë Bujqesorë?

nature

Fletëparaqitja për regjistrimin e Kooperativës Bujqësore

  • Statuti
  • Vendimi për emërimin e drejtorit
  • Pagesa 20 Euro
  • Fleta poseduese.

(Kjo vlenë vetëm për Kosovë)

 

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME