Qysh me regjistru Biznes Individual apo Ortakëri?

Qysh-Me-Ditë-Kur-Duhet-ta-Leni-Punën4

Fletëparaqitja për regjistrimin e biznesit individual apo ortakëri

  •  Kontrata për qiranë- kur themeluesi nuk posedon pronë apo është qytetar jo rezident i Kosovës,
  •  Leja e njoftimit apo pasaporta,
  •  Pagesa e taksës për regjistrim në vlerë prej 5 euro në dobi të Zyrës së Regjistrimit.
  •  Për Ri-regjistrim aplikanti duhet pasur edhe certifikatën (origjinalin) për regjistrimin e përkohshëm të biznesit; Rregullorja e UNMIK-it nr. 2000/8.

(Kjo vlene vetem per Kosove)

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME