Qysh me realizu pagesa përmes opsionit të Foto Pagesës?

Së pari shkarkoni aplikacionin për pajijsejn tuaj.

Shkarkoni aplikacionin për iPhone:ios-app-store-per-raiffeisen-m-banking

Apo aplikacionin për Android:google-play-store-per-raiffeisen-mbanking

 

 

Hapi 1
Në momentin e klikimit në këtë funksion ju hapet dritarja si në vijim:

Screen Shot 2015-08-03 at 15.08.34

Hapi 2
Ju lutemi e vendosni barkodin brenda katrorit të rrethuar me ngjyrë të kuqe dhe prisni derisa faktura të njihet nga sistemi.

Hapi 3
Në momentin kur sistemi e verifikon barkodin si kod valid ju shfaqet mesazhi “Faktura është njohur”.

Hapi 4
Më pas ju shfaqet dritarja me të gjitha të dhënat e plotësuara në mënyrë automatike ashtu siç janë edhe në fakturën tuaj .

Hapi 5
Ju lutemi, i rishikoni edhe njëherë informatat dhe klikoni “Vazhdo”.

Hapi 6
Në hapin e radhës ju paraqitet dritarja për konfirmim të pagesës tek institucioni përkatës dhe nëse detajet janë të sakta atëherë klikoni “KONFIRMO” për ta dërguar pagesën për procesim në bankë.