Qysh Me Qene një Gjeni i Kompjuterit qysh si Fëmijë?

Përcillni këto hapa, që të jeni gjeni i kompjuterit qysh si fëmijë.

Mësoni për kompjuter. Studioni kompjuterë të ndryshëm dhe kërkoni se si ata punojë, shikoni në kompjuterin tuaj si dhe në kompjuterin e shokeve ose kërkoni online informacione se si kompjuterët punojnë.

Kërkoni në internet se si interneti punon.

Mësoni HTML dhe JavaScript. Javascript do të ju jepë një hyrje në programim, pastaj ju mund të vazhdoni në gjërat më të avancuara se si të krijoni programe. HTML Dhe JavaScript janë të përdorur për të krijuar website, jo programe.

Mësoni disa lloje të gjuheve programuese. P.sh C , C++ , Java , Perl dhe tjerat. Mund të kërkoni online dhe ju mund të gjeni shume gjëra që do te ju mundesojne t’i mesoni keto. Ju mundeni të mësoni edhe nga libri mund ta bleni ndonjë libër në lidhje me programim.

Provoni të krijoni disa programe të thjeshta kompjuteri. Pastaj pasi të mësoni të gjitha gjuhët programuese, mund të vazhdoni të krijoni programe më të avancuara.

Nëse kompjuteri i dikujt ka ndonjë problem dhe duhet të riparohet pse nuk provoni t’i ndihmoni? Nëse nuk keni mundur ta riparoni, ju vec keni marrë një mësim duke provuar.

Këtu keni shumë mësime për të mësuar në kompjuter. Pse nuk kërkoni në  qysh.me për të mësuar për kompjuter dhe shum gjëra të tjera?!