Qysh Me perdor Memes ne Facebook Chat?

Sapo i pame qe ne facebook chat tani mundemi me perdore emocione Memes nga 9gag.com
Ketu do ti gjeni koded dhe simbolet qe mundeni me i perdore:

Poker face [[129627277060203]]
Forever Alone [[227644903931785]]
OK guy [[100002752520227]]
Me Gusta [[164413893600463]]
Lol guy [[189637151067601]]
Fuck Yeah [[105387672833401]]
Problem? [[171108522930776]]
[[218595638164996]]
[[100002727365206]]

Poker face Meme Facebook: [[129627277060203]]
Forever Alone Meme Facebook: [[227644903931785]]

OK guy Meme Facebook: [[100002752520227]]

Me Gusta Meme Facebook: [[164413893600463]]

Lol guy Meme Facebook: [[189637151067601]]

Fuck Yeah Meme Facebook: [[105387672833401]]

Problem? Meme Facebook:

[[171108522930776]]
[[218595638164996]]
[[100002727365206]]

More and more…
[[171108522930776]]  Trollface 
[[164413893600463]]  Me Gusta
[[218595638164996]]  Yao Ming
[[189637151067601]]  LOL
[[129627277060203]]  Poker Face
[[227644903931785]]  Forever Alone
[[100002752520227]]  Okay
[[105387672833401]]  Fuck Yeah
[[100002727365206]]  Challenge accepted

[[125038607580286]]  
[[255035751185168]]
[[168040846586189]]  
[[169919399735055]] 
[[142670085793927]] 
[[170815706323196]] 
[[167359756658519]] 
[[224812970902314]] 
[[143220739082110]] 
[[192644604154319]] 
[[223960680965063]] 
[[131810763560297]] 
[[160920677312684]] 
[[139677092745226]] 
[[266308960074955]] 
[[332648210085663]] 
[[285683549983]] 
[[167147380008047]] 
[[221920784510906]]
[[158522364202742]] 
[[168819359843022]] 
[[121716301241162]] 
[[224884030874206]] 
[[214457191906807]] 
[[113241502110536]] 
[[106043606147769]] 
[[195790703821934]] 
[[195790707155267]] 
[[197754126929444]] 
[[153385568067315]] 
[[113681318729463]] 
[[244771848915813]] 
[[224700130878729]] 
[[258454574190835]] 

[[154926797904440]]  
[[247839891948263]]
[[213345345397718]]
[[148935948523684]]
[[141150235961976]]