Qysh Me Pastru Dhomen Shpejt nese kemi nje Vizite te pa Paralajmeruar?

Keni pasur ndonje thirrje dhe ju kane thene “Un jam duke ardhur per 20 minuta”, por ju nuk e keni dhomen e rregulluar?

Kyçeni radion ose ndonje CD dhe lëshoni ndonjë këngë të preferuar. Provo të mos lëshoni ndonjë këngë që ju relakson ose ju do ta gjeni veten tuaj në shtrat. 1 minut


Nese shtrati juaj nuk eshte i rregulluar, regullojeni atë! 2-3minuta

Vendosni rrobat në një shportë. 2-3minuta.


Nese ka ende gjera vendosni ato ne ndonje vend qe nuk shihen. 2minuta.

Mbyllni nëse keni ndonjë dollap i cili është i hapur. 30 sekonda

Provoni të mbani ndonjë freskues ajri ne dhome qe dhoma të kete aromë të mire dhe te jetë e paster.

Pritni në derë për mysafirin tuaj.