Qysh Me Ndyshu Formatin e Dates ne Taskbar ne Windows 7?

Nese deshironi qe ne Windows ne vend te dates se shkurter ne taskbar te ju shfaqet data e plote, ne kete artikull do ta
kuptoni se si behet.

Ne taskbar, ne anen e djathte poshte klikoni mbi hapesiren ku tregohet data dhe ora

https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/1.jpg
Ne dritaren e shfaqur klikoni “Change date and time settings…”

https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/2.jpg
Ne tabin Date and Time klikoni “Change date and time…”

https://i2.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/3.jpg
Klikoni “Change calendar settings”
https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/4.jpg

Ne dritaren Costumize Format, shkoni te tabi Date. Pjesen qe duhet ta ndryshoni eshte “Short date”

https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/5.jpg
Udhezimi:

d = dita
M = muaji
y = viti

d = shfaq diten si numer, Shembull: 20
ddd = shfaq diten ne format te shkurter, Shembull: Sat
dddd = shfaq diten si te plote, Shembull: Saturday

M = shfaq muajin si numer, Shembull: 08
MMM = shfaq muajin ne format te shkurter, Shembull: Aug
MMMM = shfaq muajin si te plote, Shembull: August

y = shfaq dy numrat e fundit te vitit, Shembull: 11
yyy = shfaq vitin e plote, Shembull: 2011

Poashtu ndarjen ne mes te ketyre mund ta beni me keto karaktere “-” “,” “/” “.”

Shembull:
Nese deshirojme qe data te shfaqet si Saturday, August 20, 2011, ne hapesiren “Short Date” duhet te shkruajme:
dddd, MMMM dd, yyyy

https://i2.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/6.jpg
https://i2.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/08/7.jpg