Qysh Me Ndryshu Pamjen e Ikonave në Taskbar në Windows 7?

Per te ndryshuar pamjen e ikonave te programeve te hapura ne Taskbar, atehere veproni si vijon:

  1. Me tastin e djathte te mausit klikoni mbi Taskbar, dhe zgjedhni opcionin Properties.
  2. Ne dritaren e shfaqur Taskbar and Start Menu Properties,  te opcioni Taskbar Appearance zgjedhni opcionin Use small icons per ti zvogeluar ikonat ne Taskbar (foto 1).
  3. Nese deshironi qe perveq ikones, ne Taskbar te shihet edhe titulli i asaj qe keni hapur, atehere te Taskbar buttons zgjedhni opcionin Combine when taskbar is full ose Never combine (foto 2).

Nese veproni si ne fotografine e dyte, atehere Taskbar-i juaj do te duket keshtu:

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME