Qysh Me Ndryshu Emrin e Kompjuterit ne Windows 7 ose Vista?

Nese e bleni nje kompjuter me sistem operativ te para-instaluar, emri i kompjuterit do te jete p.sh. HP382811UX. Procedura e ndryshimit te emrit te kompjuterit ne sistemin operativ Windows 7 dhe Windows Vista eshte pak me ndryshe se ne Windows XP.

Ekzistojne tri menyra per ndryshimin e emrit te kompjuterit:

1. Klikoni Start, dhe ne search box shkruani sysdm.cpl

2. Klikoni me tastin e djathte mbi opcionin Computer ne Start meny

3. Hapeni Control Panel, shkoni te System and Maintenance, dhe me pas te System.

Nese zgjedhni njerin prej dy opcioneve te fundit, duhet te klikoni te Advanced System Settings qe gjendet ne anen e majte

Do te ju hapet dritarja System Properties

Klikoni butonin “Change”

Ne hapesiren Computer Name shkruani emrin e kompjuterit, dhe me pas klikoni OK.