Qysh Me Ndryshu Passwordin e Windowsit në Command Prompt?

  1.     Klikoni Start -> Run
  2.     Shkruani “cmd”
  3.     Shtypni tastin Enter.

Ne dritaren e zeze te Command Prompt qe do te ju shfaqet shkruani:

net user “emrin e perdoruesit te kompjuterit qe deshironi te ia ndrroni passwordin” “passwordin e ri”

Shembull:

net user QyshMe passworditjeter

Shtypni tastin Enter per te ruajtur ndryshimin.