Qysh Me Mundesu Kerkimin e Menjehershem (Google Instant Search) ne Opera?

Google Instant Search eshte teknologji e re e kerkimit e cila ofron rezultate ne kohe reale. Ne shfletuesin Opera kjo mundesi eshte e kufizuar pasi qe ky shfletues nuk e perkrah Google Instant Search. Per ta mundesuar kerkimin e menjehershem edhe ne Opera, duhet te ndjekni disa hapa.

Hapeni Operen, klikoni Menu -> Settings -> Quick Reference.

Zgjedhni opcionin  Edit site preference.

Zgjedhni tabin Network

Shkoni te opcioni  Browser identification.

Nga menyja renese zgjedhni opcionin Identify as Firefox.

Klikoni OK per te ruajtur ndryshimet.