Qysh Me Mundesu Kerkimin e Menjehershem (Google Instant Search) ne Opera?

Google Instant Search eshte teknologji e re e kerkimit e cila ofron rezultate ne kohe reale. Ne shfletuesin Opera kjo mundesi eshte e kufizuar pasi qe ky shfletues nuk e perkrah Google Instant Search. Per ta mundesuar kerkimin e menjehershem edhe ne Opera, duhet te ndjekni disa hapa.

Hapeni Operen, klikoni Menu -> Settings -> Quick Reference.

Zgjedhni opcionin  Edit site preference.

Zgjedhni tabin Network

Shkoni te opcioni  Browser identification.

Nga menyja renese zgjedhni opcionin Identify as Firefox.

Klikoni OK per te ruajtur ndryshimet.

Qysh me shkarku mp3 nga YouTube?

Qysh me i krahasu dokumentet e bashkangjitura në email?