Qysh Me Kriju 'Signature' per nje E-mail?

Ne Microsoft Outlook mund te krijoni signature e cila do ti bashkangjitet qdo emaili qe shkruani.

Hapeni programin Microsoft Outlook.

Ne pjesen e siperme te dritares klikoni butonin Office Button.

Klikoni butonin Options

Ne pjesen e majte zgjedhni opcionin Mail.

Shkoni te seksioni Compose messages dhe klikoni butonin Signatures.

Klikoni butonin New.

Ne dialogun e shfaqur New Signature shkruani emrin e signature, dhe klikoni OK.

Ne anen e djathte te opcioni E-mail account nga menyja renese zgjedhni emalin tuaj.

Ne hapesiren Edit Signature shkruani signaturen tuaj.

Klikoni Ok per te perfunduar.

Qysh me shkarku mp3 nga YouTube?

Qysh me i krahasu dokumentet e bashkangjitura në email?