Qysh Me Kriju Shortcut Key per Cfaredo Programi ne Windows?

Shortcut-et jane gje praktite dhe na ndihmojme disa pune ti kryejme me shpejte dhe keshtu te kursejme kohe.

Klikoni menyne Start, dhe shkoni te programi i deshiruar. Ne rastin tone kemi marr programin WinRar.

Klikoni me tastin e djathte mbi program dhe zgjedhni opcionin Properties.

Klikoni mbi tabin Shortcut, dhe te hapesira Shortcut Key caktoni tastin sipas deshires

Caktoni nje shkronje apo numer, komandat Ctrl + Alt do te shtohen automatikisht.

Klikoni OK per te ruajtur ndryshimet.