Qysh Me Kriju nje Flowchart ne Word?

Flowchart eshte nje menyre shume e mire per spjegimin e nje ideje gjate nje prezantimi. Office Word ofron mjete te cilat e bejne shume me te lehte krijimin e flowchart.

Ne menyne kryeseore zgjedhni opcionin Insert -> Shapes

2

Zgjedhni format e deshiruara per krijimin e flowchartit. Per lidhjen e formave ndermjet veti mund te perdorni shigjetat:

1

Per krijimin e formave ne madhesi te njejte, thjeshte kopjoni ato

1

Per te shkruar mbi keto forma, klikoni me tastin e djathte dhe zgjedhni opcionin Add Text

1

Varesisht nga nevoja, mund te ndryshoni ngjyrat e formave dhe shigjetave

1

Ne menyne kryesore Format mund te zgjedhni nga paleta e ngjyrave

1

11

Menyra tjeter eshte vendosja e objekteve Smart Art, ne menyne kryesore Insert -> Smart Art

1

2

Pamja finale:

1