Qysh Me Kriju iPhone Backup me iTunes?

  • Lidheni iPhone me kompjuter
  • Hapeni programin iTunes
  • Nga lista ‘DEVICES‘ opcionin iPhone
  • Klikoni me tastin e djathte mbi opcionin iPhone
  • Zgjedhni opcionin “Back Up
  • Pritni qe te kryhet procesi backup