Qysh Me Kriju Foldera ne Homescreen ne Android?

Nje nga karakteristikat e reja ne Android 4.0 eshte krijimi i foldereve ne homescreen pa pasur nevoje per aplikacione shtese. Krijimi i foldereve mundeson organizimin me te mire te aplikacioneve ne telefonin tuaj.

1. Hapeni telefonin tuaj Android ne faqen e pare (homescreen)

2. Caktoni nje aplikacion qe deshironi te perfshihet ne folder

3. Caktoni nje aplikacion te dyte qe deshironi te perfshihet ne folder

4. Klikoni dhe mbani te shtypur aplikacionin e dyte, dhe barteni mbi aplikacionin e pare.

Do te shfaqet nje rreth ne aplikacionin e pare.
5. Largoni gishtin nga aplikacioni i dyte, dhe aplikacioni i dyte do te shfaqet pas aplikacionit te pare.

6. Klikoni mbi folderin e krijuar.

7. Klikoni mbi titullin gjeneral dhe vendosni nje titull sipas deshires.

Tani mund te bartni edhe aplikacione tjera ne folderin e krijuar.