Qysh Me Kriju Faqen e Permbajtjes nga Disa Dokumente ne Word?

Nese jeni duke krijuar nje shkrim te gjate ne Microsoft Word me disa dokumente, ju mund te krijoni tabelen e permbajtes edhe nese shkrimi eshte i ndare ne disa dokumente.

Per ta bere kete se pari vendosni te gjitha dokumentet per te cilat deshironi ta krijoni tabelen e permbajtes ne nje follder. Ne ate folder krijoni nje dokument te ri te i cili do te krijoni me pas tabelen e permbajtes.

01_toc_document_created

Hapeni dokumentin e krijuar, dhe ne menyne kryesore klikoni Insert dhe ne sektorin Text group, klikoni Quick Parts dhe zgjedhni opcionin Field nga menyja renese.

02_selecting_field

Pasi te klikoni, shfaqet dritarja Field . Ne pjesen Please choose a field box, zgjedhni opcionin RD, qe do te thote Reference Document.

Ne pjesen Field properties shkruani emrin e dokumentit te pare qe do te perfshihet ne tabelen e permbajtjes.

Klikoni OK.

03_filling_out_field_dialog

 

Hapeni dokumentin, dhe nese nuk e shihni kodin referues ne dokument klikoni Home ne menyne kryesore dhe klikoni butonin e paragrafit.

04_showing_hidden_text

Veproni njejte edhe per dokumentet e tjera qe deshironi te perfshihen ne tabelen e permbajtes.

05_rd_fields_inserted

Ne deshirojme qe tabela e permbajtes te jete ne fillim te dokumentit, kshtu qe vendosni kursorin ne fillim te dokumentit dhe shtypni Enter.

Klikoni opcionin  References ne menyne kryesore me pas klikoni Table of Contents ne Table of Contents group.  Zgjedhni njeren prej opcioneve Automatic Table options.

06_selecting_an_automatic_toc

Pas vendosjes se tabeles se permbajtes do te vereni se te gjitha faqet jane me numer “1”. Pasi qe secili prej dokumenteve tona e ka vetem nje faqe, dhe fillon prej faqes “1” prandaj edhe figuron numri “1” ne tabelen e permbajtes. Ketu duhet te bejme disa ndryshime manuale. Duhet te ndryshojme numrin e faqes me te cilin fillon dokumenti i dyte, i trete, e keshtu me radhe duke perfshire edhe numrat e dokumentit te tabeles se permbajtes.

07_toc_inserted

Hapeni dokumentin e dyte qe perfshihet ne tabelen e permbajtjes.Nese nuk jane te vendosura numrat e faqeve, klikoni Insert -> Page Number ne pjesen Header & Footer group. Caktoni poziten ku te vendosen numrat e faqeve.

08_inserting_page_number

Per te ndryshuar numrin startues te faqes, klikoni Page Number ne pjesen Header & Footer group dhe zgjedhni Format Page Numbers nga menyja renese.

09_format_page_numbers

Caktoni numrin me te cilin fillon numrimi i faqeve te atij dokumenti.

10_page_number_format_dialog

Veproni njejte edhe per dokumentet e tjera qe perfshihen ne tabelen e permbajtes.

Me pas hapeni dokumentin me tabelen e permbajtes dhe klikoni Update Table...

11_updating_toc

Zgjedhni opcionin Update Entire Table.

11a_update_table_of_contents_dialog

Tani numrat ne tabelen e permbajtes jane te vendosura ne menyre te duhur.

12_updated_toc