Qysh Me Kontrollu Kompjuterin e Dikujt Nepermjet Google Chrome?

Kompjuterin e dikujt tjeter eshte e mundur ta kontrolloni nga kompjuteri juaj duker perdorur te ashtu quajturen metode ‘remote desktop’. Kete mundesi tani e ofron edhe shfletuesi Google Chrome.

Chrome Remote Desktop BETA eshte shtese e shfletuesit Google Chrome qe duhet te jete e instaluar ne te dy kompjuteret ne menyre qe ju te mund te perdorni ‘remote desktop’ dhe ta kontrolloni kompjuterin e dikujt nga kompjuteri juaj nepermjet shfletuesit. Instalimi i Chrome Remote Desktop BETA eshte shume i thjeshte.

Hapeni linkun: https://chrome.google.com/webstore/detail/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp dhe klikoni butonin Add To Chrome.

Pasi ta hapni aplikacionin e instaluar klikoni Continue.

Per te funksionuar aplikacioni do te kerkoj qe te kete qasje ne llogarine tuaj te Google-s. Klikoni Allow Acces per te vazhduar.
Per te lejuar qe dikush tjeter ta kontrolloj kompjuterin tuaj klikoni butonin Share This Computer dhe aplikacioni do te gjeneroje nje kod per qasje ne kompjuterin tuaj. Ne rast se deshironi qe ju ta kontrolloni nje kompjuter tjeter atehere klikoni linkun access a shared computer.
Perdoruesi qe deshiron te kontrolloj kompjuterin tuaj duhet te klikoj access a shared computer dhe te vendos kodin qe ju ja keni derguar. Nese nuk ja dergoni kodin per nje kohe te caktuar ai behet i pavlefshem.
Pasi qe lidhja eshte krijuar, ju mund ta kontrolloni kompjuterin e dikujt, apo personi te cilit ia keni derguar kodin mund te kontrolloje kompjuterin tuaj. Dritarja mbetet e hapur, dhe per te perfunduar lidhjen duhet te klikoni Stop Sharing ose Disconnect.