Qysh Me Kontaktu Sherbimin Policor ne Shqiperi?

Ne cdo vend ne Shqiperi mund te kontaktoni sherbimin policor shqiptar permes telefonit pa pagese.

Numri i telefonit: 129

Keto thirrje mund te behen nga telefonija fikse dhe ajo e levizshme.