Qysh Me i Thene JO Dhunes Ndaj Grave?

Dhuna ndaj grave është një fenomen që është i përhapur në mbarë botën, e poashtu është mjaft i përhapur edhe në vendin tonë.

Ekzistojnë mënyra të ndryshme të luftimit të këtij fenomeni, e ndër mënyrat është edhe ajo nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale, faqeve të ndryshme etj.

Nëse jeni të interesuar të ndihmoni edhe ju në luftën kundër dhunës ndaj gjinisë femërore, mund ta bëni me anë të internetit në një mënyrë shumë të thjeshtë.

saynotoviolence është faqja e cila ju mundëson që me një klikim (Join) të ndihmoni në mobilizimin e personave për të këqijat që sjell ky fenomen.