Qysh Me I Shtu Orët e Botës në Orën e Windows 7?

Keni klientë dhe kolegë nga e gjithë bota? Atëherë duhet ta kani parasysh rëndësinë e ditjes së kohës së tyre lokale. Ja se si mund të shtoni dy orë të tjera botërore për të Windows 7 për referencë të shpejtë.

Hapi 1: Klikoni mbi hapësirën që tregon orën në Windows 7 dhe zgjedhni “Change date and time settings.”

Hapi 2: Në tabin “Additional Clocks” caktoni zonën kohore që dëshironi ta shtoni, shkruani një emër që do të shfaqet për atë zonë, dhe vendosni tikun te opcioni “Show this clock”. Klikoni butonin “OK” për të ruajtur ndryshimet.
Vendosni pointerin e mausit mbi treguesin e orës për të parë dhe orët tjera që i keni shtuar
Poashtu mund të klikoni mbi treguesin e orës për ti parë orët analoge