Qysh Me i Ruajt Automatikisht Bisedat ne Windows Live Messenger?

Disa prej perdoruesve te programeve per ‘instant messaging’ konsiderojne se ruajtja e bisedave ka rendesi te veqante, pasi qe ato mund ti lexojne edhe me vone. Ne vazhdim do te tregojme hapat e nevojshem per ruajtjen automatike te bisedave ne Windows Live Messenger.Hapeni mesengjerin dhe kyquni me emailin tuaj.

Ne menyne kryesore shkoni te Tools->Options…

 

Shkoni te tabi History dhe vendosni tik ne opcionin Automatically save my conversation history. Zakonisht bisedat ruhen ne direksionin C:Useryour usernameMy Received FilesYour accountHistory, por ju mund te klikoni Change per te ndryshuar direksionin e ruajtjes.

Ne dritaren Browse for Folder caktoni folderin ku te ruhen bisedat dhe klikoni OK.

Ne fund klikoni OK ne dritaren kryesore per te ruajtur ndryshimet.

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME