Qysh Me i Shfaq Fajllat dhe Folderat e Fshehur në Windows 7?

  1. Ne dritaren Explorer, klikoni butonin Organize.
  2. Ne menyne e shfaqur, klikoni Folder and Search Options.

  3. Shkoni te opcioni View.
  4. Ne pjesen Advanced Settings, gjeni opcionin Hidden files and folders.
    • Zgjedhni opcionin “Don’t show hidden files, folders, or drives” per ti fshehur fajllat dhe folderat ne Explorer.
    • Zgjedhni opcionin “Show hidden files, folders, and drives” per ti lejuar te shfaqen keto fajlla dhe foldera ne Explorer.

  5. Klikoni butonin OKper te ruajtur ndryshimet.

Kjo eshte arkiva e uebfaqes tonë, keto artikuj janë të vjeter dhe nuk jemi duke i mirembajtur. Ju lutem na vizitoni në platformën e re QYSH.ME