Qysh Me i Hap Mp3 Fajllat ne Ubuntu?

Per shkak te licencimit, ne Ubuntu nuk eshte e mundshme te degjojme muzike te formatit mp3. Ketu do te tregohet se si ti
hapim keto dhe formate tjera te fajllave qe nuk jane te lejuara.

Ubuntu normalisht nuk perkrah hapjen e mp3 fajllave si dhe disa formateve tjera per shkak se ne shume vende ende nuk eshte
e qarte se nese keto formate mund te shkarkohen pa pagese.
Por per Ubuntu ekziston nje ‘package’ e cila instalon pernjehere formatet qe perdoren me se shpeshti, duke perfshire ketu
edhe nje flash plugin per Firefox.

https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/MusicPlayer_001.png?resize=446%2C167
Ne Desktop te menyja kryesore Applications, zgjedhni opcionin Ubuntu Software Center.

https://i2.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/sshot28.png
Klikoni View -> All Software

https://i0.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/UbuntuSoftwareCenter_001.png?resize=461%2C296
Ne search box shkruani restricted extras, gjeni Ubuntu restricted extras dhe instaloni:
https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/UbuntuSoftwareCenter_002.png?resize=461%2C296

Shkruani passwordin e kompjuterit kur ju kerkohet:

https://i0.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/Authenticate_003.png
Pas instalimit do te mund te hapni fajlla te formatit mp3 si dhe shume formate te tjera qe nuk kane qene te lejuara me pare.

https://i2.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/sshot116.png

https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2010/06/TheDiscoKingCarryOnWaywardSon_005.png