Qysh Me i Gjete Firmware iOS?

Në këtë faqe janë rradhitur lidhjet e drejtpërdrejta të të gjitha firmware-ve në dispozicion për iPhone, nga i pari deri tek i fundit të lëshuar nga Apple. Lidhjet të dërgojnë tek fajlet origjinalë, dhe mund të përdoren për procedurat restore,përditësime dhe jailbreak, duke i importuar ato në iTunes.

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPad 2

iPad

iPhone 2G

Download iTunes