Qysh Me i Dallu Mallerat e Falsifikuara nga ato Origjinale?

mallera fallc

Disa nga indikatorët qe ju mundësojnë ta dalloni një produkt te falsifikuar nga ai origjinal janë :

  • çmimi është shume me i lire ;
  • kualiteti dhe paketimi nuk janë te nivelit te njëjtë,
  • teksti përmban gabime gjuhësore,
  • shpesh nuk ka etiketa dalluese dhe shenja siguruese etj

Mirëpo, çdo dite e me tepër, prodhuesit e mallrave te falsifikuara po prodhojnë mallra te cilat nga pamja e jashtme është tepër vështirë te dallohen nga origjinali.

Qysh me kuptu pasqyrimin matematik?

Qysh me kuptu ligjin e thyerjes së dritës?