Qysh Me Heke Passwordin e Nje Dokumenti te Excel 2003?

Per mbrojtjen e te dhenave qe shkruhen ne Excel, dokumentit mund t’ia vendosim nje password ne menyre qe dokumenti te mbrohet dhe te mos mund te hapet nga dikush tjeter.

Me humbjen e passwordit, dokumentin nuk mund ta hapim dhe te dhenat qe gjenden ne te behen te pavlefshme.

Ekziston nje program qe mundeson heqjen e passwordit nga dokumentet e Excelit. Ky program funksionon vetem per Microsoft Excel 2003.

Programi quhet Excel Password Remover dhe mund ta shkarkoni nga ketu: http://www.pcworld.com/downloads/userreviews/fid,22990/userreviews.html