Qysh Me Hek Virusin Brontok?

Virusi Brontok eshte krijuar ne Indonezi. Virusi futet ne kompjuterin tuaj nese e hapni nje fajll te bashkangjitur me email me emrin kangen.exe (“kangan” do te thote “me mungon shume”).

Kur starton Brontok kopjohet ne folderin Application data. Me pas kopjohet edhe ne start up me Windowsin, duke krijuar nje regjister ne HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun

Virusi poashtu e ndalon hapjen e Windows Registry Editor (regedit.exe), modifikon Windows Explorer Settings, si dhe largon opcionin “Folder Options” nga menyja Tools.

Keto jane hapat qe duhet te ndiqni per ta larguar kete virus:

1. Stratroni kompjuterin ne “Safe Mode with Command Prompt”. Kete e beni duke ristartuar kompjuterin dhe me pas duke shtypur tastin F8 derisa shfaqet menyja per startim specifik “Windows Advanced Boot Options Menu”

2. Ne Registry Editor shkruani keto kode:
reg delete HKCUsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciessystem /v “DisableRegistryTools”

and run HKLMsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciessystem /v “DisableRegistryTools”

3. Pasi qe Registry Editor te lejohet, shkruani “explorer” por pa thojza.
4. Klikoni Start -> Run dhe ne te shkrani “regedit”,  me pas gjeni lokacionin HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentversionRun

5.  Ne pjesen e djathte te dritares, fshini te gjithe fajllat qe permbajne fjalet  “Brontok” dhe “Tok-” ne emrat e tyre.
6.  Ristartoni kompjuterin.
7.  Klikoni Start -> Run dhe ne te shkrani “regedit”,  me pas gjeni lokacionin HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentversionPolicies
ExplorerNoFolderOption  per te lejuar Folder Options ne menyne Tools.

8.  Fshini ate fajll te regjistrit.
9.  Ristartoni kompjuterin.
10.  Kerkoni per te gjitha fajllat e formatit *.exe duke perfshire edhe hidden files. Ne opcionin Search, zgjedhni opcionin “Search Hidden Files”.  Nga rezultati i kerkimit, fshini te gjitha fajllat .exe te cilet e kane ikonen e follderit.