Qysh Me Hek Passwordin e WinRar Fajllave?

Nese keni shkarkuar fajlla te kompresuar me WinRar dhe nuk e keni passwordin e ketyre fajllave atehere nuk mund ti hapni fajllat. Per me e largu passwordin mund ta perdorni programin Rar Password Unlocker. Shkarkoni programin nga ketu http://www.passwordunlocker.com/downloads/rar_password_unlocker_trial.exe Hapeni programin dhe lokalizoni fajllin e kompresuar. rar password recovery Zgjedhni opcionin Dictionary Attack, dhe klikoni Start.