Qysh Me Deaktivizu Video Call te Facebook?

Per me ndalu facebook video call ne windows 7  ju duhet te:

  1.  Shkoni ne  Start, ne hapesiren search kerko Add or Remove Programs dhe shtype Enter.
  2.  Tani shikoni aplikacionin e quajtur Facebook Video Calling, selektoni dhe prekni butonin Uninstall.
  3.  Mandej kliko Yes, prisni disa sekonda dhe percjelleni proceduren e rregullut deri ne fund.

Tani me perfundoj dhe ju nuk keni me facebook vidoe call!