Qysh Me Fshi nje Account (llogari) ne Windows 7?

Nese e keni nje perdorues (account) ne kompjuterin tuaj qe nuk e perdorni me dhe deshironi ta fshini, atehere veproni si
ne vijim.

Klikoni butonin Start, dhe shkruani user accounts:

https://i0.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2009/11/1d1.png?w=640
Klikoni Manage another account.

https://i0.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2009/11/2d1.png?resize=452%2C226
Zgjedhni accountin qe deshironi ta fshini:

https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2009/11/3d1.png?resize=487%2C206
Klikoni Delete the account

https://i0.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2009/11/4d.png?resize=448%2C189
Me pas do te ju shfaqe nje dialog qe pyet se a doni ti mbani fajllat qe jane ne kete account:
https://i0.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2009/11/5d.png?resize=462%2C268

Nese klikoni Keep files, fajllat do te ruhen ne nje folder ne desktop:

https://i1.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2009/11/7d.png?w=640
Per te vazhduar me fshirjen e accountit klikoni Delete Account:
https://i2.wp.com/www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2009/11/6d.png?w=640

Qysh me e kursy baterinë në iPhone?

Qysh me e mbushë baterinë më shpejtë në iPhone?