Qysh Me Fitu Trafik Ne Faqet Me Gjuhe Te Huaj Nga Yahoo Answers?

Yahoo Answers – Është një metodë mjaft interesante. Ajo çka juve ju duhet më së pari është të keni një faqe në një kategori të caktuar, pra të dini saktë dhe me përpikmëri se cilës kategori i përket faqja juaj.

Së pari hapni një llogari ku do të përgjigjeni. Poashtu ju duhet një llogari tjetër ku ju pyetni.

Llogaria për pyetje ju duhet për një shkak të vetëm. Pyetni me këtë llogari, në mënyrë që të përgjigjeni me tjetrën. P.SH. keni një faqe me videoklipe. Me llogarinë e parë hapni një temë te questions, p.sh.: “Where Can i Find Rihanna Ombrella Clip”. Aty do të ipen përgjigje nga shumë persona me faqe të ndryshme. Hyni me llogarinë tjetër, përgjigjuni me faqen tuaj. Përsëri me llogarinë e parë e zgjidhni si best asnwer. Pasi ta keni zgjedhur si best answer, përgjigjja do të jetë “sticky”, dhe do shfaqet para gjithë përgjigjeve tjera. Ju fitoni vizita me këtë rast, sigurisht.

Poashtu, hyni me llogarinë për përgjigje dhe përgjigjuni nëpër tema të ndryshme. Jepni shpjegime të hollësishme, me detaje, dhe shumë lehtë edhe nga të tjerët mund të zgjidhet përgjigjja juaj si best answer.

Në yahoo answer është një sistem pikash(point system) që janë shumë të rëndësishme.

Çfarë prisni. Filloni të fitoni trafik për faqen tuaj.