Qysh Me e Fike ose Ristartu Kompjuterin me Shpejt ne Windows?

Klikoni me te djathte ne desktop dhe shkoni New>Shourtcout.

Ju shfaqet nje dritare e re. Per butonin e ngasjes se kompjuterit shkruani “shutdown -s -t0” (pa thonjeza).

Klikoni OK dhe jepjani nje emer. Do ju shfaqet pa ikone, ndersa nese deshironi te ja beni ikonen, shkoni Properties dhe Change Icon, e vendosjani nje ikone cilen te doni.

Procedurat e njejta per butonin e restart-it, thjesht duhet qe ne vend te tekstit “shutdown -s -t0” duhet ta beni “shutdown -r -t0”.